Tổ chức đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đăng vào 08/12/2022

Trong tháng 11/2022 Trung tâm Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm - Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ đã tổ chức 02 khóa đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nhiều nội dung được truyền đạt tới doanh nghiệp như: đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị công nghệ, phát triển sản phẩm chế biến thực phẩm; đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến nông sản; thực hành 5S trong doanh nghiệp sản xuất;..
 

THGL.jpg 

Một số hình ảnh trong quá trình đào tạo tập huấn

Trong quá trình đào tạo, các học viên đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất đã tích cực thảo luận về các vấn đề thực tiễn sản xuất trong doanh nghiệp của mình, qua đây các giảng viên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp, giải pháp, đề xuất những phương án giải pháp cho một số vấn đề gặp phải tại doanh nghiệp.

Sau quá trình đào tạo, Trung tâm tiếp tục phối hợp với một số chuyên gia cam kết đồng hành cùng 02 doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm, nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Nguồn: Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...