Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...