TP HCM chi thu nhập tháng tối đa 120 triệu đồng cho lãnh đạo khoa học

Đăng vào 13/11/2023

HĐND TP HCM biểu quyết thông qua mức chi thu nhập 60 - 120 triệu đồng một tháng cho lãnh đạo tổ chức khoa học công nghệ công lập do thành phố thành lập.

Nội dung được HĐND TP HCM thông qua trong kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, sáng 11/11. Mức chi thu nhập này nêu trong tờ trình của UBND thành phố về ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Văn Tân

Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Văn Tân

Cụ thể, với người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ chia thành 4 mức với thu nhập từ 60 - 120 triệu đồng mỗi tháng. Với vị trí cấp phó 50 - 100 triệu đồng. Trưởng các phòng ban, phòng thí nghiệm hưởng thu nhập 40 - 80 triệu đồng. Phó các phòng ban, phòng thí nghiệm hưởng 30 - 60 triệu đồng mỗi tháng. Các mức thu nhập này được xem xét tăng 10% mỗi năm một lần căn cứ vào kết quả hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học công nghệ. Các chức danh được thưởng hai tháng lương khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào cuối năm, một tháng lương khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các mức ưu đãi này không bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp và các chế độ liên quan khác.

Trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ là 60 triệu đồng một tháng. Hệ số lao động khoa học của các chức danh gồm chủ nhiệm nhiệm vụ 1.0; thư ký khoa học 0.6; thành viên chính 0.8; thành viên 0.6; kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 0.2.

Điều kiện để xác định tổ chức khoa học công nghệ công lập do UBND TP HCM thành lập được hưởng ưu đãi phải có đề án khoa học công nghệ trong 3 - 5 năm thuộc vào bốn nhóm điện tử - công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến và nghiên cứu chính sách phục vụ phát triển thành phố. Tổ chức khoa học công nghệ này cần có kế hoạch hướng đến phát triển thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế...

Yêu cầu về lãnh đạo để hưởng thu nhập cao nhất 120 triệu đồng mỗi tháng cần đáp ứng điều kiện có từ 12 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực ưu tiên. Hoặc họ phải đạt một trong các điều kiện như: chủ trì ít nhất bốn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; tám nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên; tác giả chính của tám công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS; tác giả của ít nhất ba sáng chế hoặc là tác giả của ít nhất sáu giải pháp hữu ích; tác giả của ít nhất ba văn bằng bảo hộ về giống cây trồng hoặc tác giả của ít nhất ba văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; triển khai bốn nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định của Nghị quyết số 98 về cơ chế đặc thù của TP HCM, nhằm hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, nâng cao vị thế, vai trò của thành phố là địa phương đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quy tụ nhân tài trong và ngoài nước.

Liên kết nguồn tin: https://vnexpress.net/tp-hcm-chi-thu-nhap-thang-toi-da-120-trieu-dong-cho-lanh-dao-khoa-hoc-4675728.html


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...