Hội thảo Phân tích, đánh giá kết quả Điều tra và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022

Đăng vào 30/12/2022

Chiều ngày 28/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo Phân tích, đánh giá kết quả Điều tra và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Tham dự hội thảo có ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng phát triển công nghệ – Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Cục Thống kê tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, số doanh nghiệp thực tế hoạt động trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 31/12/2019 là 4.714 doanh nhiệp, trong đó có khoảng 600 doanh nghiệp thuộc các ngành lĩnh vực sản xuất: Công nghiệp chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đa phần các doanh nghiệp này có quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính hạn hẹp, sử dụng công nghệ ở mức trung bình và lạc hậu, sản xuất tiêu tốn nhiều nguyên nhiên liệu, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở địa phương, hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp, sức cạnh tranh kém.

Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc đổi mới công nghệ sản xuất là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để phục vụ cho yêu cầu về đổi mới công nghệ, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ giúp doanh nghiệp biết được số lượng, chủng loại, mức độ hiện đại, khả năng khai thác của các công nghệ đang được sử dụng. Qua đó sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được năng lực công nghệ đang ở mức độ nào cần phải đầu tư, nâng cấp, công đoạn nào để khai thác hiệu quả; giúp cho cơ quan quản lý biết được năng lực công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực và tổng quan năng lực công nghệ của ngành và các yếu tố tác động để có những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Qua 03 tháng triển khai thực hiện, Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Sở KH&CN đã phối hợp với các điều tra viên, giám sát viên, đơn vị xử lý phiếu của 279 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp các luận cứ khoa học, góp ý, phân tích, đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Khánh Tùng – Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Phát triển công nghệ – Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trình bày tham luận.

Ông Nguyễn Khánh Tùng – Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Phát triển công nghệ – Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trình bày tham luận.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Phụ trách– Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trình bày tham luận tại hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Phụ trách– Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo đã được nghe tham luận về tổng quan về đánh giá trình độ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp; thực trạng về ứng dụng và đổi mới công nghệ của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; điển hình hoạt động đổi mới công nghệ tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư Tam Minh; phân tích, đánh giá khả năng ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Đại biểu trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất tại hội thảo.

Đại biểu trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất tại hội thảo.

Qua đó, hội thảo đã trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị cho doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Sở KH&CN tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu tại hội thảo và tổng hợp ý kiến bằng văn bản để trình Bộ KH&CN xem xét.

Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi, trả lời các kiến nghị, đề xuất của đại biểu.

Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi, trả lời các kiến nghị, đề xuất của đại biểu. 

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Phụ trách– Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trao đổi, thảo luận tại hội thảo.

Liên kết nguồn tin: https://skh.quangngai.gov.vn/web/so-khoa-hoc-va-cong-nghe/xem-chi-tiet/-/asset_publisher//Content/hoi-thao-phan-tich-anh-gia-ket-qua-ieu-tra-va-e-xuat-giai-phap-nang-cao-trinh-o-va-nang-luc-cong-nghe-san-xuat-cua-doanh-nghiep-tren-ia-ban-tinh-nam-2?16767509


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...