Khảo sát công nghệ tưới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đăng vào 02/11/2022

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao về việc hỗ trợ công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngày 27/10/2022, Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm (Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ) phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang tổ chức khảo sát thực trạng công nghệ tưới trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.

Đoàn đã đến tham quan một số mô hình tưới cây ăn quả điển hình trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Kết quả khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp, cung cấp thông tin cho các chuyên gia, tổ chức nhằm nâng cấp, cải tiến đổi mới công nghệ tưới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng suất chất lượng, giảm thiểu chi phí sản xuất của các trang trại trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

Nguồn: Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...