Thông báo kế hoạch tổ chức lớp đào tạo: Truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm

Đăng vào 16/10/2023

Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm xin thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo: Truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm tại Gia Lai

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 10-13/11/2023

- Địa điểm tổ chức: Gia Lai

- Chuyên đề đào tạo: Truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm

- Giảng viên: Võ Tấn Hậu

- Đối tượng học viên: Cán bộ quản lý, Cán bộ kỹ thuật, công nhân công ty

- Phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 62,300,000  vnđ (Sáu mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng./.)


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...