Thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo trực tiếp tại Hà Nội (lớp 02)

Đăng vào 31/10/2022

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 14-25/11/2022

- Địa điểm tổ chức: Hà Nội

- Chuyên đề đào tạo: Triển khai R&D tại Việt Nam & Phát triển sản phẩm trong bối cảnh R&D; Quy trình & kỹ thuật phát triển sản phẩm; Thấu hiểu nhu cầu khách hàng; Chiến lược & kế hoạch phát triển sản phẩm…;

- Giảng viên: Ths. Nguyễn Đăng Cường

- Đối tượng học viên: Cán bộ quản lý, Cán bộ kỹ thuật, công nhân công ty

- Phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 48.500.000 vnđ (Bốn mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng./.)


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...