Thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo trực tiếp tại Hà Nội (lớp 01)

Đăng vào 18/10/2022

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 2-13/11/2022

- Địa điểm tổ chức: Hà Nội

- Chuyên đề đào tạo: Khái niệm cơ bản về “Cải tiến sản xuất tinh gọn”; Các cách suy nghĩ về Muda; Khái niệm cơ bản về quản lý hiện trường; Kỹ thuật cơ bản về quản lý hiện trường; Đi thực tế

- Giảng viên: Ths. Nguyễn Đăng Cường, giảng viên Công ty TNHH Denso Việt Nam

- Đối tượng học viên: Cán bộ quản lý, Cán bộ kỹ thuật, công nhân công ty

- Phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 48.500.000 vnđ (Bốn mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng./.)


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...