Thông báo về lớp đào tạo bảo quản nông sản bằng phương pháp sinh học tại Công ty cổ phần LOTUS FARM, Bắc Giang

Đăng vào 11/10/2021

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 25/10/2020 –10/11/2020

- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần LOTUS FARM; thôn Đức Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

- Các chuyên đề đào tạo: Quản trị về kỹ thuật sản xuất, chế biến sản phẩm; Quản trị nâng cao hiệu suất sản xuất; Cung cấp giải pháp và vật tư bảo quản nông sản bằng phương pháp sinh học; Kỹ thuật bảo quản nông sản Sancopack.

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Tuấn Anh

- Đối tượng học viên: Cán bộ quản lý, Cán bộ kỹ thuật, công nhân công ty

- Phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 41.350.000 vnđ (Bốn mươi mốt triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng./.


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...