Thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo trực tiếp tại Gia Lai (Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến nông sản)

Đăng vào 17/10/2022

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 31/10-9/11/2022

- Địa điểm tổ chức: Gia Lai

- Chuyên đề đào tạo: Thực hành 5S tại doanh nghiệp; Quả Bơ, giá trị dinh dưỡng, hoạt tính sinh học và sản phẩm chế biến.

- Giảng viên: Võ Tấn Hậu

- Đối tượng học viên: Cán bộ quản lý, Cán bộ kỹ thuật, công nhân Công ty TNHH xuất nhập khẩu bơ Mỹ Hoàng Gia

- Phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 58.200.000 vnđ (Năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng./.)