Thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo trực tiếp tại Gia Lai (Quản trị công nghệ, phát triển sản phẩm chế biến thực phẩm)

Đăng vào 31/10/2022

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 16/11-25/11/2022

- Địa điểm tổ chức: Gia Lai

- Chuyên đề đào tạo: Quản trị công nghệ, đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp; Công nghệ chế biến xúc xích

- Giảng viên: Nguyễn Văn Thành

- Đối tượng học viên: Cán bộ quản lý, Cán bộ kỹ thuật, công nhân Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát

- Phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 58.200.000 vnđ (Năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng./.)